top of page

מאמרים

חובת בידוד ביתי בשל חשש מהדבקה בנגיף הקורונה

עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה", משרד הבריאות מנחה אנשים ששהו במקומות אשר היה בהם חשש לנוכחות הנגיף לשהות בבידוד למשך תקופה של 14 יום.

ימי מחלה לעובד ששהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה

 עובד שנמצא בבידוד עקב הנגיף, יחשב כמי שנעדר מהעבודה עקב מחלה, ויהיה זכאי לדמי מחלה כפי הנהוג במקום העבודה. ימי המחלה ינוכו ממכסת ימי המחלה של העובד. עם זאת, אם אין ברשותו מספיק ימי מחלה, ימי ההיעדרות ינוכו משכרו.

יש לכם שאלה?

אנחנו כאן עבורכם לכל שאלה בנוגע לזכויות שלכם במקום העבודה

העסקת עובד בשעות נוספות בתקופת משבר הקורונה

בעקבות משבר הקורונה, העניק שר העבודה היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה

עובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה

דורשי עבודה אשר הוצאו לחופשה ללא תשלום החל מה-01.03.2020 ואשר למיטב הבנתם צפויים לחזור להיות מועסקים בתום תקופת המשבר, יוכלו לבצע רישום ראשוני בלשכה ולאחר מכן יידרשו להתייצב בלשכת התעסוקה אחת לחודש, עד לתום המשבר והחל"ת.

הפחתת שכר או הפחתת היקף משרה של עובד בשל התפשטות נגיף קורונה

מעסיק רשאי בהסכמת העובד להפחית את היקף המשרה של העובד או להפחית את שכרו כדי לחסוך בעלויות ההעסקה

זכויות עובדים ביום בחירות

היכנסו ולימדו מה הזכויות שלהם בימי בחירות, בין אם מדובר בבחירות מונציפליות ובין אם מדובר בבחירות כלליות

איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל שהייה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה

 מעסיק אינו יכול לדרוש מעובד להגיע לעבודה, כפי שלעובד אין אפשרות לעשות זאת גם אם הוא חפץ בכך.
 חל איסור מוחלט לפטר עובד אשר נעדר ממקום העבודה עקב הימצאותו בבידוד.

7 הדברים שאתם חייבים לדעת על תלוש המשכורת שלכם

הכנו לכם מאמר שמסכם 7 דברם שאתם בטח לא יודעים על תלוש המשכורת שלכם ויכולים לחסוך לכם המון כסף

bottom of page