top of page

ימי מחלה לעובד ששהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה

מגפת הקורונה הכתה באופן אנוש במשק הישראלי, והביאה לשינויים משמעותיים בחוקי עובדי המשק בישראל. מכיוון שהמשק התכווץ, ישנם שינויים הבאים לידי ביטוי גם בהיקפי המשרה של העובדים ובמשכורתם. הנה מספר חוקים חדשים המסדירים את נושא הזכויות של העובדים בעת חובתם לבידוד ביתי וחישוב ימי המחלה שלהם - עובד שנאלץ להימצא בבידוד עקב חשש שנדבק בנגיף ה"קורונה" ייחשב כמי שנעדר מעבודה עקב מחלה, ולפיכך יהיה זכאי לדמי מחלה במהלך תקופת היעדרותו מהעבודה בשל הבידוד, בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו. עבור היום הראשון לא יקבל תשלום. עבור היום השני יקבל 50% משכרו. עבור היום השלישי יקבל 50% משכרו. החל מהיום הרביעי יקבל תשלום בגובה שכר מלא. אם במקום העבודה נהוג לשלם שכר מלא מהיום הראשון להיעדרות, יקבל העובד תשלום לפי הנהוג במקום העבודה. ימי ההיעדרות של העובד ינוכו ממכסת ימי המחלה שצבר. אם אין ברשות העובד מספיק ימי מחלה צבורים, ימי ההיעדרות ינוכו משכרו (כלומר, הוא לא יקבל שכר עבור ימי ההיעדרות שמעבר לימי המחלה שברשותו). אסור למעסיק לדרוש מהעובד להגיע לעבודה כאשר הוא נמצא בבידוד ואסור לו לאפשר לעובד להיכנס למקום העבודה, אפילו אם העובד מעוניין בכך. כמו כן, אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב הצורך להימצא בבידוד. למידע נוסף ראו  איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל שהייה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה. ​ יש לכם שאלה בנושא? אנחנו כאן!

ימי מחלה לעובד ששהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה
bottom of page