top of page

עבודה ביום הבחירות

יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון שבו אין חובה לעבוד, ואין לנכות עליו יום חופש. על כן, עובדים המועסקים ביום זה זכאים לשכר בגובה של 200% או לשכר רגיל עבור אותו יום ויום חופשה במועד אחר. עם זאת, ישנם מספר עובדים במשק אשר עובדים ביום זה במתכונת "רגילה" ואין הם זכאים לזכויות הרשומות מעלה. רשימת העובדים ביום הבחירות -  עובדים בשירותי התחבורה. עובדים המועסקים בשירותים הציבוריים הבאים:
עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות. שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק. בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים. מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות. שירותי התקשורת. מפעלי מים וחשמל. אספקת דלק והעברתו. תיאטרונים, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים. עיתונות, רדיו וטלוויזיה. הובלת לחם, פירות, ירקות, ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים. חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות). אפיית לחם וייצור מוצרי חלב. בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות. כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם. שירותי קבורה. שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות. יש לכם שאלה? רוצים לוודא שקיבלתם את כל מה שמגיע לכם כשעבדתם ביום הבחירות האחרון? פנו אלינו כאן!

עבודה ביום הבחירות
bottom of page