top of page

הזמנת בדיקת תלושי שכר

מרכיבי השכר שאותם ארצה לבדוק:

תודה על הרשמתך

לאחר סיום ההזנה ישלח אליך מייל מפורט עם הטפסים הדרושים לטובת בדיקת תלושי השכר שלך והסבר על אופן התהליך והסדרת התשלום

bottom of page