top of page

לקוחות חדשים

בכל יום חברת כח לעובד נחשפת ללקוחות חדשים אשר פונים לחברתינו על מנת לבדוק את תלושי השכר שלהם ולבדוק את זכויותיהם במקום העבודה. אנו מפנים אותם לצוות עורכי הדין שלנו למשך טיפול במידת הצורך.

בדיקת תלושי שכר

בדיקת תלושי שכר עבור לקוחותיכם, אשר מתבצעת במקצועיות ובדקדקנות ע"י צוות חשבי השכר הבכירים שלנו. הדוחות שיתקבלו יוכרו כטפסים משפטיים מלאים

שירותי חשבונאות

צוות המומחים של כח לעובד זמין עבור עורכי הדין להערכות חישובית לפני הגשת תביעה. התמחות בכל סוגי עובדי המשק, לרבות עובדים במגזר הציבורי.

bottom of page