top of page

למה יש טעויות במשכורת שלי?

 • מה כוללת הבדיקה המקיפה של כח לעובד?
  בתהליך הבדיקה של כח לעובד יבחנו לעומק כלל מרכיבי תלוש השכר שלך. חשבי השכר שלנו יצליבו את כל הנתונים האישיים שלך - חוזה עבודה, דוחות נוכחות, דוחות פנסיוניים, מצב משפחתי וכמובן תלושי השכר. כל הנתונים הללו יתרכזו לכדי דוח אחד אשר יסכם את כלל ממצאי הבדיקה ויסביר באופן ברור מה מגיע לך, כולל הסברים וסכומי כסף ממשיים.
 • ומה קורה אחרי שנמצאה סטייה במשכורת שלי?
  הבחירה כיצד לפעול היא אישית ונתונה לשיקולך בלבד, ישנן דרכים שונות להגיע לקבלת המגיע לך על פי חוק : 1. פניה למעסיק ובקשה לקבל את המגיע לך לפי תוצאות הבדיקה של תלוש השכר (כמובן קיימת סבירות שבמקרים מסוימים תעטר פנייתך ע”י מעסיק והנושא יטופל). ברוב המקרים ייתכן אצל העובד חשש שפניה כזו עלולה לקלקל את יחסיו עם מעבידו וכאן צורת הדרישה חשובה. ניתן לידע את המעסיק על זכויות העובד שנמנעו ממך ולציין שכוונתך לתקן זאת ולהמשיך במקום עבודתך כרגיל. 2. פניית בקשה אל המעסיק דרך רואה חשבון מוסמך או עורך דין הבקיא בדיני עבודה. 3. טיפול משפטי פרטני 4. פנייה לארגונים כדוגמת כח לעובד. דרך רואי החשבון המומחים בדיני עבודה העובדים במשרדנו או לחילופין ניתן להסתייע בעורכי הדין המתמחים בדיני עבודה וזכויות עובדים העובדים במשרדנו.
 • למה לא להיעזר בחשב השכר במקום העבודה שלי?
  חשב השכר שעובד במקום העבודה הוא מונחה ומועסק על ידי המעסיק. יש חשיבות לפנות לגורם חיצוני ולעיתים עצם הפנייה לחשב שכר מטעם מקום העבודה עלולה להיות טעות. כל גוף הנמצא בשליטת המעסיק יראה את טובת המעסיק לנגד עיניו ויונחה על ידו באופן קבוע, כך שנוצר ניגוד אינטרסים. הידעת?? עובד שבמשפחתו ישנו ילד חריג הסובל מבעיות בריאות שונות זכאי להחזר (נטול יכולת) .
 • כל כמה זמן מומלץ לבצע בדיקת שכר?
  1. בחודשים הראשונים לאחר תחילת עבודה במקום חדש. 2.אחת לשנה כדי לבדוק שינויים בחוק וזכויות העובד . 3. בדיקת פיצויי פיטורין לקראת תום תקופת ההעסקה.

תשלומי הבראה

שעות נוספות וחריגות

פיצויי פיטורין

תשלום על חגים ושבתות

הפרשות סוציאליות

חישוב נסיעות

הפרשות לפנסיה

מבנה שכר

תיאומי מס

גמר חשבון

חישוב ימי חופשה

קרנות השתלמות

שינויים במצב משפחתי

חישוב ימי מחלה

בונוסים ועמלות

שינויים במצב בריאותי 

ציוד נלווה, אחזקת רכב וטלפון

החזרי מס

בדיקת תלושי שכר כללית

חלף הודעה מוקדמת

bottom of page